De peuterleidsters

Onze peuterleidsters zijn enthousiaste en actieve groepsleidsters. Zij zorgen iedere dag voor leuke en leerzame activiteiten en volgen de ontwikkeling van peuters op de voet.

Uitdaging bieden, maar tegelijkertijd ook een veilige en rustige basis voor de kinderen kunnen zijn is een talent dat onze peuterleidsters bezitten. De peuterleidsters zijn dan ook echte duizendpoten. Het ene moment kan de leidster een bijna 4-jarige peuter voorbereiden op de basisschool door uitdaging te bieden en het volgende moment is zij de troostende arm en schoot voor een kleine uk die het even lastig heeft.

Gekwalificeerd en getraind

Ieder peuterleidster is gekwalificeerd voor het vak kinderopvang, maar ook extra getraind in het begeleiden van deze leeftijdsgroep. Om juist te kunnen handelen bij ongelukjes is iedere peuterleidster in het bezit van kinder-EHBO volgens het Oranje Kruis. De taalontwikkeling is in deze periode extra belangrijk. Dat vergt ook iets van het taalniveau van de leidster. Alle peuterleidsters voldoen daarom aan taalniveau 3F voor luisteren, gesprekken voeren en lezen.

Naar de basisschool

Aan het einde van de peuterperiode zorgt de peuterleidster ervoor dat de doorgemaakte ontwikkeling op schrift komt en geeft zij deze mee aan de ouders die dit af kunnen geven aan de leerkracht van de basisschool. De peuterleidster neemt zelf ook contact op met de basisschool om een afspraak te maken voor een persoonlijke overdracht. Een belangrijk moment om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. De leerkracht weet zo al iets over jouw kind en het functioneren in een groep met andere kinderen. De peuterleidster kent jouw peuter goed en kan op deze manier behulpzaam zijn door het delen van haar kennis over jouw kind en ze kan de leerkracht wellicht voorzien van tips (bijvoorbeeld wat helpt bij moeilijk afscheid nemen of wat jouw kind bijvoorbeeld nodig heeft van de leerkracht om op tijd naar de wc te gaan).

Regelmaat

Jouw peuter heeft baat bij regelmaat en zekerheid. Onze groepsleidsters werken allen voldoende dagen en uren om deze zekerheid te kunnen bieden. Jouw peuter krijgt te maken met vaste gezichten, omdat de peuterleidsters zoveel mogelijk op vaste dagen en tijden werken. Dit biedt een veilige basis met regelmaat voor de kinderen. Ook voor jou als ouder vinden we het belangrijk dat er met bekende gezichten gewerkt wordt. Dat communiceert soepel en vertrouwd. Wel zo prettig, aangezien communicatie een voorwaarde is om samen met jou te werken aan de ontwikkeling van jouw peuter.

Wees er op tijd bij!

Belangstelling om jouw kind(eren) in te schrijven? Neem gerust contact op voor vragen of om een afspraak te maken voor een rondleiding.

Zo werkt het:

  • Tijdens de rondleiding laten we je kennismaken met de werkwijze van Jabadoe en de faciliteiten die wij tot onze beschikking hebben;
  • We geven je tijdens de rondleiding graag de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie eventuele vragen te stellen;
  • Wanneer je als (aanstaande) ouder voor Jabadoe als kinderopvang kiest, ontvang je na de inschrijving een aanbieding waarmee er een plek voor jouw kind gereserveerd wordt;
  • Vlak voordat jouw kind voor het eerst bij ons verwacht wordt, ontvang je van ons een plaatsingsovereenkomst waarmee de plaatsing een feit is.
Jabadoe Kinderopvang

Vragen

Liever direct contact? Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op onderstaand nummer of stuur ons een mail via het aangegeven mailadres.

Tel: 0521 - 52 21 26
[email protected]

Rondleiding aanvragen

Wij nodigen je graag uit om te komen kennismaken met onze locatie en onze medewerkers.