Privacyverklaring

Jabadoe Kinderopvang

(ouders en kinderen)
(Mei 2018)

 

Doormiddel van deze verklaring willen wij u graag informeren over hoe wij bij Jabadoe Kinderopvang met uw persoonsgegevens omgaan. 
Deze verklaring is verdeeld in zes delen: ‘Persoonsgegevens ouders’, ‘Persoonsgegevens kinderen’, ‘Cookies’, ‘Uw rechten’, ‘Geautomatiseerde besluitvorming’ en ‘Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen’. 


Wij geven in delen 1 en 2 aan waarom wij uw gegevens vragen, om welke gegevens het gaat, op welke gronden verwerken wij uw gegevens, met wie wij uw gegevens delen en hoe lang wij deze bewaren. Ook willen wij u graag informeren over de door ons gebruikte cookies, uw rechten, de geautomatiseerde besluitvorming, en hoe wij uw gegevens beveiligen. 

1. Persoonsgegevens ouders

Waarom? U vraagt bij ons kinderopvang aan voor uw kind(eren). Om deze dienst te kunnen verlenen en een overeenkomst met u te kunnen sluiten, vragen wij u om bepaalde gegevens. Wij willen graag weten wie onze cliënten zijn, hoe de aanspreektitel is, en waar we onze facturen en mededelingen naartoe kunnen sturen. Wij verlenen u een dienst (uw kinderen opvangen) en wij willen u ook, in het geval van nood, snel kunnen bereiken. Voor deze dienstverlening moet u betalen, en u wilt uiteraard uw kinderopvangtoeslag ontvangen. Daarom vragen wij van u de volgende gegevens:

 • Voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats (deze zijn NAW-gegevens), telefoonnummer (huis, werk en mobiel), Burgerservicenummer (BSN), e-mailadres, bankgegevens, geslacht en handtekening.

Welke gronden? Overeenkomst en wettelijke verplichting.

Gedeeld met/bewaartermijn? Wij delen uw gegevens met de Belastingdienst (NAW, BSN en geboortedatum) en met ons plan- en factureringssysteem. Wij hebben als bedrijf een boekhoud- en administratieplicht. Om hieraan te kunnen voldoen, bewaren wij uw gegevens voor de duur van 7 jaar vanaf de beëindigingsdatum van de overeenkomst.

2. Persoonsgegevens kinderen

Waarom? Van uw kind(eren) moeten wij natuurlijk ook gegevens verwerken. Hiervoor werken wij met toestemmingsformulieren. Om misverstanden te voorkomen willen we graag het geslacht van het kind weten. Uit de naam van het kind is dit lastig te achterhalen en op heel jonge leeftijd is dit soms ook lastig te zien. Ook vragen wij naar de gezinssituatie van het kind: heeft het kind broer(s) en zus(sen), zijn de ouders gescheiden, is er sprake van een één-oudergezin, etc. De laatste twee in verband met afspraken tussen ons en de ouder die de kinderopvang afneemt, zoals breng- en ophaalregelingen.

Wij hebben een zorgplicht ten opzichte van de andere kinderen en daarom vragen wij of uw kind wordt ingeënt volgens het RVP. Wij zijn wettelijk verplicht om de ontwikkeling van uw kind te volgen en te registreren. Dit laatste doen wij middels een kindvolgsysteem. Hierin moeten wij de aandachtspunten bij de ontwikkeling en bijzonderheden voor de specifieke opvang van uw kind in kaart brengen (en registreren), dus ook medische gegevens zoals allergieën en andere zorgbehoeftes (onder andere als uw kind bepaalde medicijn gebruikt). 

Als bedrijf vinden wij het belangrijk om onze evenementen, activiteiten, en soms ook de uitstapjes met de kinderen openbaar te maken. Dit doen wij doormiddel van foto’s op social media en op onze website te plaatsen, uiteraard met uw toestemming. De gegevens die wij van uw kind verwerken:

 • Roepnaam, NAW, BSN, geboortedatum, geslacht, gezinssituatie, foto’s en medische gegevens (inentingen, allergieën, medicaties, ontwikkeling).

Welke gronden? Toestemming.

Gedeeld met/bewaartermijn? Wij delen de gegevens van uw kind met het kindvolgsysteem (naam, geboortedatum, ontwikkeling, allergieën en zorgbehoeftes) en met de Belastingdienst (Naam, geboortedatum en BSN). Deze gegevens worden van ons systeem verwijderd zodra uw kind geen opvang meer heeft bij Jabadoe Kinderopvang, behalve de gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst (naam, geboortedatum en BSN). Deze moeten wij bewaren voor de duur van 7 jaar vanaf de beëindigingsdatum van de overeenkomst.

3. Cookies

Op onze website kunnen we helaas niet aan cookies ontkomen, maar wij informeren u graag over ons cookies gebruik.

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij ‘functionele cookies’. Om na te gaan hoe bezoekers onze website gebruiken, gebruiken wij ‘Analyticscookies’. Hiermee kunnen wij het aantal hits en doorclicks op onze website controleren, en op basis hiervan kunnen wij de website verbeteren.

4. Uw rechten

U heeft, als ouder, bepaalde rechten die te maken hebben met het verwerken van uw gegevens. Welke rechten heeft u?

 • U kunt ons vragen welke gegevens wij van u hebben, en deze gegevens inzien.
 • U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Wij zullen uw verzoek tot verwijdering weigeren als uw gegevens nodig zijn voor een wettelijke verplichting van de kinderopvang (zoals gegevens voor de belastingdienst, die voor minimaal 7 jaar bewaard moeten worden).
 • U kunt aan ons doorgeven als wij niet de juiste gegevens van u hebben. Wij zijn verplicht om uw gegevens aan te passen zodat deze juist worden bewaard.
 • Als u denkt dat wij te veel gegevens van u vragen, kunt u dit altijd met ons bespreken zodat wij kunnen overleggen of deze gegevens nodig zijn voor de bestemde doeleinden.
 • U kunt gegeven toestemmingen intrekken.
 • U kunt uw gegevens bij ons opvragen, en deze gegevens overdragen aan andere organisaties, zoals een andere kinderopvang.
 • U kunt een klacht indienen bij Jabadoe Kinderopvang wanneer u niet tevreden bent over onze verwerkingen van gegevens. Bent u niet tevreden over de uitslag van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten? U kunt zowel schriftelijk als via de e-mail ([email protected]) een verzoek doen over uw rechten. Dan hebben wij vier weken de tijd, vanaf ontvangst van uw verzoek, om uw vraag te behandelen.

Voor de klachtprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens, kunt u of via mail [email protected], of via het telefonisch spreekuur van de Autoriteit Persoonsgegevens (088 - 1805 250, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) informatie opvragen.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Jabadoe Kinderopvang maakt geen gebruik van systemen welke op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Jabadoe Kinderopvang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze verklaring, dan horen wij dit graag.

Vriendelijke groeten,

Jabadoe Kinderopvang.

 

 

Wees er op tijd bij!

Belangstelling om jouw kind(eren) in te schrijven? Neem gerust contact op voor vragen of om een afspraak te maken voor een rondleiding.

Zo werkt het:

 • Tijdens de rondleiding laten we je kennismaken met de werkwijze van Jabadoe en de faciliteiten die wij tot onze beschikking hebben;
 • We geven je tijdens de rondleiding graag de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie eventuele vragen te stellen;
 • Wanneer je als (aanstaande) ouder voor Jabadoe als kinderopvang kiest, ontvang je na de inschrijving een aanbieding waarmee er een plek voor jouw kind gereserveerd wordt;
 • Vlak voordat jouw kind voor het eerst bij ons verwacht wordt, ontvang je van ons een plaatsingsovereenkomst waarmee de plaatsing een feit is.
Jabadoe Kinderopvang

Vragen

Liever direct contact? Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op onderstaand nummer of stuur ons een mail via het aangegeven mailadres.

Tel: 0521 - 52 21 26
[email protected]

Rondleiding aanvragen

Wij nodigen je graag uit om te komen kennismaken met onze locatie en onze medewerkers.